اخبار
دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
 
عنوان فرم
نام: *

نام خانوادگی: *

میزان تحصیلات: *

تعداد اعضاء همراه:

مبلغ ثبت نام هر نفر از شرکت کنندگان 100/000 ریال می باشد.

مبلغ را می توان به صورت حضوری یا به حساب ذیل واریز نمایید.

زمان بندی اردو: ساعت 9 الی 16 می باشد.

شماره حساب: 5465032172 "بانک تجارت"

IR220180 0000 0000 5465 032172

مشخصات همراهان: ( همسر )

مشخصات همراهان: ( فرزند - مقطع تحصیلی )

مشخصات همراهان: ( فرزند - مقطع تحصیلی )

مشخصات همراهان: ( فرزند - مقطع تحصیلی )

برنامه های فرهنگی - تفریحی اردوی یکروزه:

مسابقات ورزشی برای فرزندان

کارگاه های آموزشی برای والدین

برنامه های تفریحی برای نوجوانان

کارگاه های آموزشی برای جوانان

شماره تلفن همراه (تماس):